Счетоводни Услуги и Консултации

Абонаментно счетоводно обслужване, включващо изготвяне и подаване на VIES и Intrastat декларации

Администриране на работни заплати

Изготвяне на междинни финансови отчети

Изготвяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации

Изготвяне на специфични финансови отчети

Данъчни консултации във връзка със ЗДДС и ЗКПО