Одиторски Услуги

Одит на самостоятелни и консолидирани финансови отчети
Ангажименти за преглед на финансова информация